Ukázková HodinaJazyková škola trutnov Přihláška do KurzuJazyková škola trutnov Proč vybrat NásJazyková škola trutnov

Chcete se přesvědčit o kvalitách naší jazykové školy? Stačí když k nám přijdete na ukázkovou hodinu zdarma. Dozvíte se vše o metodě, uvidíte praktickou ukázku výuky a zodpovíme všechny vaše otázky.

Registrace

Přihlaste se k nám do kurzu a naučte se anglicky. Kurzy vedou specielně vyškolení lektoři, kteří Vám pomohou odbourat strach z mluvení.

Registrace

 • Efektivní výuka angličtiny
 • Komunikace - mluvíte od první hodiny
 • Jediná jazyková škola v Trutnově, kde se učí anglicky přímo
 • Záruka kvality - licencovaný systém
 • Zbavíte se strachu mluvit

Tlumočení

Naše jazyková škola Domino Trutnov zajišťuje též doprovodné a konsekutivní a simultánní tlumočení při jednáních technického charakteru, například při zavádění nových výrob či zaškolení obsluhy. Dále při obchodních jednáních, auditech, prezentacích, školeních apod.

Poskytujeme i tlumočnické služby v zahraničí.

Doprovodné tlumočení:

Jedná se o méně známou formu tlumočení, při které je tlumočník k dispozici částečně i jako průvodce a pomáhá klientovi při vyřizování různých záležitostí, při komunikaci s lékařem, hotelovým personálem, číšníkem, apod. Doprovodný tlumočník není však průvodce cizinců.

Konsekutivní tlumočení:

Tlumočník se střídá s řečníkem po jednotlivých větách či větných celcích. Tento způsob tlumočení je běžný při obchodních jednání, školeních, prezentacích, prohlídkách továren, na montáži, u pracovního oběda apod.

Simultánní tlumočení:

Simultánní tlumočení (také konferenční nebo kabinové) se využívá zejména na různých konferencích a sympoziích. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, ale tlumočí současně s projevem řečníka. Tlumočník (tlumočníci) sedí ve zvukotěsné kabině, překládají do mikrofonu a tlumočený projev je pak přenášen do sluchátek posluchačů. Mezi simultánní tlumočení se řadí i tzv. „šušotáž“ (z francouzského slova chuchotage, šeptání), kdy tlumočník tlumočí bez technických pomůcek šeptem do ucha klienta. Tento způsob tlumočení nevyžaduje žádné technické pomůcky a je vhodný tam, kde většina účastníků hovoří zdrojovým jazykem a menší počet (ideálně maximálně tři osoby) tímto jazykem nehovoří.

Naši klienti oceňují nejen profesionalitu, odbornost, pohotovost a přesnost, ale také přátelské a milé vystupování, které bezpochyby napomáhá při náročných jednáních.

Důvody proč si objednat tlumočnické služby:

 • Navštíví Vás důležitý zákazník ze zahraničí
 • Připravujete se na důležité obchodní jednání se zahraničními partnery
 • Chcete prezentovat své výrobky i v zahraničí
 • Vaši pracovníci se mají školit při převzetí nových strojů či výrob

Že umíte anglicky a tlumočníka nepotřebujete?

Mnoho lidí hovoří anglicky efektivně a velmi dobře, přesto si na důležitá jednání a prezentace objednávají služby tlumočníka. Důvodů je hned několik:

 • Přirozená obava z přímé konfrontace s rodilým mluvčím
 • Snaha získat čas např. při důležitých cenových jednáních. Možnost soustředit se plně na danou problematiku

Cena tlumočení:

Kontaktujte nás s Vašimi požadavky a konkrétní poptávkou a naše jazyková škola Domino Trutnov Vám obratem vypracuje cenovou nabídku. K ceně za tlumočení si účtujeme náklady na dopravu do místa tlumočení a také čas strávený na cestě. V případě tlumočení v zahraničí zajistí klient dopravu a ubytování včetně náhrady stravného dle platných předpisů.