Ukázková HodinaJazyková škola trutnov Přihláška do KurzuJazyková škola trutnov Proč vybrat NásJazyková škola trutnov

Chcete se přesvědčit o kvalitách naší jazykové školy? Stačí když k nám přijdete na ukázkovou hodinu zdarma. Dozvíte se vše o metodě, uvidíte praktickou ukázku výuky a zodpovíme všechny vaše otázky.

Registrace

Přihlaste se k nám do kurzu a naučte se anglicky. Kurzy vedou specielně vyškolení lektoři, kteří Vám pomohou odbourat strach z mluvení.

Registrace

  • Efektivní výuka angličtiny
  • Komunikace - mluvíte od první hodiny
  • Jediná jazyková škola v Trutnově, kde se učí anglicky přímo
  • Záruka kvality - licencovaný systém
  • Zbavíte se strachu mluvit

Registrační příhláška na kurz anglického jazyka


Po odeslání přihlášky vás budeme informovat o zařazení do kurzu e-mailem nejpozději v týdnu před jeho začátkem. Následně obdržíte fakturu k úhradě kurzovného. Pro zjištění úrovně si vyplňte náš rozřazovací test.

Odesláním formuláře si rezervujete místo v kurzu a současně vyjadřujete souhlas se zněním registrační přihlášky a s níže uvedenými podmínkami, se kterými jste byl řáděn obeznámen. Přihláška se stává závaznou po potvrzení zařazení do kurzu.

Osobní údaje studenta
Jméno:*
Příjmení:*
Mobil:*
E-mail:*
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
Fakturační údaje
Společnost:
 Ulice:
 Město:
 IČO:
 DIČ:
Doplňující informace
Kurz:
Frekvence studia:
Podrobnější informace:
* povinné pole

odeslat  Storno      


Příloha k registrační přihlášce – Výňatek z všeobecných obchodních podmínek jazykové školy Domino

Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného. Celé kurzovné je splatné v den, uvedený na faktuře.

Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm jazyková škola požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující:

  • Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou emailu.
  • Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – storno poplatek: 50% z kurzovného.
  • Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného.
  • Jazyková škola si vyhrazuje právo na změnu v kurzech a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.
  • Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován. Za neúčast studenta na výuce neposkytuje jazyková škola žádnou finanční ani jinou kompenzaci. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet, který je uveden na faktuře.

Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany jazykové školy jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se Student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby zasahoval do těchto práv, a to především vyhotovením kopií materiálu (jeho rozmnožováním).

Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.